Jak
pracujemy?

Nasz proces nieustannego rozwoju sprawia, że dopasowujemy się do ciągle zmiennej technologii i rynku oraz oferujemy indywidualne rozwiązania.

Operujemy w scrum

Nasze zespoły deweloperskie działają w oparciu o SCRUM – metodykę tworzenia oprogramowania opartą na zasadach Agile. SCRUM definiuje ramy postępowania, które zakładają, że nowe funkcjonalności są dodawane do istniejących aplikacji przyrostowo. Taki sposób pracy najskuteczniej redukuje ryzyko i złożoność zadań jakie przed nami stoją.

Nasza praca odbywa się w cyklach zwanych Sprintami. Nasz Sprint trwa trzy tygodnie i jest to czas kiedy pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami.

Każdy Sprint kończy się stworzeniem i wdrożeniem kolejnej wersji produktu, czyli dodaniem do niego nowej funkcjonalności.

Codzienne przeprowadzamy krótkie spotkania w zespołach, podczas których dzielimy się zadaniami, wiedzą, problemami i nowymi rozwiązaniami.

Nasze umiejętności

41% osób zna Python

22% osób zna React

63% osób zna Perl

10% osób zna Big Data / Scala

43% osób zna html5 + less / sass + JavaScript / ES6

Pracuj z nami!

Szukamy zdolnych i kreatywnych pracowników do naszego zespołu w Krakowie.

Aplikuj